• 1965 – prvé rokovania riaditeľstva Domu kultúry a vzdelania v Poprade s odborom školstva na KNV /Krajskom národnom výbore/ v Košiciach o založení Jazykovej školy v Poprade • august 1965 – zriadenie prvých kurzov v Poprade ako pobočky Jazykovej ...
Jazyková škola v Poprade ponúka žiakom ZŠ, SŠ, študentom VŠ ako aj dospelým v rámci celoživotného vzdelávania možnosť získať alebo si doplniť jazykové vzdelanie na jazykových úrovniach A1  až C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca ...