26. september – Európsky deň jazykov

Aj tento rok si poslucháči jazykovej školy pripomenú význam učenia sa cudzích jazykov rôznymi aktivitami.

  • Grafický návrh trička s tématikou EDJ.
  • Hľadaj poklad – putovanie po vybraných miestach v Poprade s úlohami v cudzom jazyku.
  • Prednes cudzojazyčného textu na vyučovaní.