Na základe opatrenia Mesta Poprad zo dňa 10.03.2020, ktoré vydalo pre svoje základné školy v meste príkaz prerušiť poskytovanie prenájmov v popoludňajších hodinách v súvislosti s prevenciou šírenia  ochorenia spôsobeného koronavírusom, prerušuje  Jazyková škola Poprad  vyučovanie v kurzoch angličtiny  vo svojom elokovanom pracovisku v Spojenej škole  na Letnej ul. a v ZŠ v Spišskej Sobote.

Prerušenie vyučovania sa týka len menovaných elokovaných pracovísk.

Časová platnosť prerušenia vyučovania: 10.03.2020 – 20.03.2020

Vyučovanie v budove SPŠ techniky a dizajnu na Mnoheľovej ulici  a v  elokovanom pracovisku v budove Hotelovej akadémie v Kežmarku   sa uskutočňuje v štandardnom režime. Jazyková škola sa prioritne  riadi  usmerneniami Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je  zriaďovateľom Jazykovej školy, SPŠ techniky a dizajnu a Hotelovej akadémie.

PhDr. Marta Zelená, riaditeľka školy