Dnes t. j. 12. marca 2020 vyhlasujeme pre kurzy  od 16. 20 a od 18.00  riaditeľské voľno.  Riaditeľské voľno platí aj pre kurzy dňa 13.marca 2020 od 14.40. Dôvodom tohto rozhodnutia  je skutočnosť, že včera t. j. 11. marca 2020 klesla vo väčšine kurzov dochádzka pod 50 % z obáv vyvolaných situáciou okolo šírenia nákazy COVID-19. Dnes evidujeme ďalšie ospravedlnenia z neúčasti na vyučovaní.

PhDr. Marta Zelená

Riaditeľka školy