V súvislosti so súčasným prerušením vyučovania vo všetkých školách na Slovensku sa štátne jazykové skúšky v pôvodne stanovených termínoch neuskutočnia.

Písomná časť štátnych jazykových skúšok v jazykových školách  sa bude konať do troch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Termín ústnej časti štátnych jazykových skúšok bude oznámený do troch dní od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Riaditeľstvo školy