V jarnom termíne 2020 organizujeme :

  • všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1 SERR) z jazyka anglického a nemeckého,
  • základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2 SERR) z jazyka anglického a nemeckého.

Termín doručenia prihlášky: do 31.03.2020 len elektronicky
Písomná časť skúšky: 24.04.2020
Ústna časť skúšky: 8.06. – 12.06.2020