Žiaci ZŠ , študenti SŠ a VŠ do 25 rokov /vek k 15. 09.2020 vrátane/,  poberatelia starobného dôchodku

Druh kurzu 1. platba do
24.8. 2020*
za 1. polrok šk. r. 2020/21
kurzy s 2 vyuč.
hod. týždenne/70 vyuč. hod.ročne/
51,- €
kurzy so 4 vyuč.
hod. týždenne/140 vyuč. hod. ročne/
80,- €
špecializovaný prekladový kurz

/35 vyuč. hod. ročne/

35,- €

*termín platí pre tých, ktorí sú už poslucháčmi jazykovej školy,  noví uchádzači realizujú platbu  spolu s prihláškou v čase zápisu

Druhú platbu za 2. polrok školského roku 2020/21 budete realizovať po našom oznámení na Vaše mailové adresy v januári 2021.

Dospelí nad 25 rokov /vek od 16. 09.2020 vrátane/

Druh kurzu 1. platba do
24.8. 2020*
za 1. polrok šk. r. 2020/21
kurzy s 2 vyuč.
hod. týždenne/70 vyuč. hod.ročne/
60,- €
kurzy so 4 vyuč.
hod. týždenne/140 vyuč. hod. ročne/
115,- €
špecializovaný prekladový kurz

/35 vyuč. hod. ročne/

35,- €

*termín platí pre tých, ktorí sú už poslucháčmi jazykovej školy,  noví uchádzači realizujú platbu  spolu s prihláškou v čase zápisu

Druhú platbu za 2. polrok školského roku 2020/21 budete realizovať po našom oznámení na Vaše mailové adresy v januári 2021.