Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu a oznámenia ministra školstva  o prerušení prezenčného vyučovania  sa s  účinnosťou od 12. októbra 2020 vyučovanie v jazykovej škole bude uskutočňovať dištančnou formou.

Vyučujúci jednotlivých kurzov Vás od zajtra budú postupne informovať o podrobnostiach vyučovania.

Prosíme rodičov resp. poslucháčov jazykovej školy, aby čo najrýchlejšie  aktivizovali svoj školský účet podľa pokynov, ktoré už dostali od svojich vyučujúcich, ak tak ešte neurobili.

Ďakujeme.

Riaditeľstvo školy