Na základe pokynov MŠVVaŠ a usmernenia RÚVZ v Poprade k epidemickej situácii v okresoch Poprad a Kežmarok Vám oznamujeme, že od 11. januára 2022 sa v Jazykovej škole v Poprade a v jej elokovaných pracoviskách /Poprad – Letná a Kežmarok – Hotelová akadémia/ bude v kurzoch žiakov ZŠ a SŠ vyučovať prezenčne v riadnom čase podľa rozvrhu stanoveného na začiatku školského roka. Na prvé vyučovanie prosíme priniesť vyhlásenie o bezpríznakovosti.

Tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti si stiahnete TU.

Vyučovanie v kurzoch dospelých pokračuje tento týždeň dištančnou formou.
O ďalšom postupe v týchto kurzoch bude rozhodnuté po aktualizácii COVID – automatu zo strany vlády SR.

Riaďte sa prosím pokynmi vyučujúcich v jednotlivých kurzoch.

Riaditeľstvo školy