ZÁPIS NA VOĽNÉ MIESTA DO VŠEOBECNÝCH KURZOV

Na voľné miesta v kurzoch všeobecného jazyka sa môžete prihlásiť aj počas školského roka

Kto sa môže zapísať:

  • žiaci ZŠ, ktorí budú v školskom roku 2021/22 minimálne v 5. ročníku ZŠ /NEJ, RUJ, TAJ, FRJ,ŠPJ/;  minimálne vo 4. ročníku ZŠ /ANJ/
  • žiaci SŠ,
  • študenti VŠ,
  • dospelí

Ponuka kurzov: TU

Spôsob zápisu:  elektronicky.

Postup pri zápise:

Uchádzač o kurz alebo jeho zákonný zástupca

  • si telefonicky na č. 052/7897701 v čase od 10.00 do 15.00  overí, či je voľné miesto v kurze, o ktorý má záujem – možnosť urobiť si orientačne zaraďovací test, ak ide o 2. a vyšší ročník JŠ na :TU ; test má len orientačnú hodnotu, pri tel. komunikácii sa zaradenie spresní,
  • v pokynoch pre úhradu za kurz si zistí všetky údaje k platbe a uhradí príslušné školné a zápisné TU,
  • vyplní formulár prihlášky, kde uvedie aj dátum a výšku úhrady za školné a zápisné; formulár prihlášky TU,
  • vyplnený formulár prihlášky  odošle / kliknúť na políčko ODOSLAŤ/,
  • po odoslaní prihlášky sa zobrazí text: Vaša prihláška bola zaregistrovaná.