ZÁPIS NA VOĽNÉ MIESTA DO VŠEOBECNÝCH KURZOV

Termín zápisu: na voľné miesta v kurzoch všeobecného jazyka a prípravných  kurzoch na štátne jazykové skúšky

 1. kolo: 15. – 22. júna 2021
 2. kolo: 25. augusta – 3. septembra 2021

Kto sa môže zapísať:

 • žiaci ZŠ, ktorí budú v školskom roku 2021/22 minimálne v 5. ročníku ZŠ /NEJ, RUJ, TAJ, FRJ,ŠPJ/;  minimálne vo 4. ročníku ZŠ /ANJ/
 • žiaci SŠ,
 • študenti VŠ
 • dospelí

Ponuka kurzov: TU

Spôsob zápisu:  elektronicky; prihláška bude k dispozícii k začiatku zápisu 15.júna 2021 a 25. augusta 2021 od 7.00

Postup pri zápise:

Uchádzač o kurz alebo jeho zákonný zástupca

 • si telefonicky na č. 052/7897701 v čase od 10.00 do 17.00, v piatok do 16.00 overí, či je voľné miesto v kurze, o ktorý má záujem – možnosť urobiť si orientačne zaraďovací test, ak ide o 2. a vyšší ročník JŠ na :TU ; test má len orientačnú hodnotu, pri tel. komunikácii sa zaradenie spresní,
 • v pokynoch pre úhradu za kurz si zistí všetky údaje k platbe a uhradí príslušné školné a zápisné TU,
 • vyplní formulár prihlášky, kde uvedie aj dátum a výšku úhrady za školné a zápisné; prihláška bude k dispozícii k začiatku zápisu  15. júna 2021 a 25. augusta 2021 od 7.00; formulár prihlášky TU,
 • vyplnený formulár prihlášky  odošle / kliknúť na políčko ODOSLAŤ/,
 • po odoslaní prihlášky sa zobrazí text: Vaša prihláška bola zaregistrovaná.
 • v prípade, že uchádzač resp. zákonný zástupca nemá možnosť zaslať prihlášku elektronicky,  môže si ju po tel. komunikácii za účelom zaradenia vyzdvihnúť za dodržania všetkých platných epidemiologických opatrení v kancelárii školy v pracovné dni v čase 9.00 – 12.00.

ZÁPIS DO ŠPECIÁLNYCH KURZOV

25. augusta – 3. septembra 2021. Prihláška bude k dispozícii k začiatku zápisu 25. augusta 2021 od 7.00.

Informácie k začiatku školského roka 2021/2022 (začiatok vyučovania, rozvrh a iné) budú zverejnené na konci augusta 2021