Na základe rozhodnutia ministra školstva č. 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020 o obnovení školského vyučovania bod c) stanovujeme

 nový termín pre vykonanie písomnej časti štátnych jazykových skúšok takto:

 

  • 4.jún 2020 – základná štátna jazyková skúška z jazyka anglického a z jazyka nemeckého

                                –  všeobecná štátna jazyková skúška z jazyka nemeckého

 

  • 5.jún 2020 – všeobecná štátna jazyková skúška z jazyka anglického

 

Výsledky písomnej časti skúšky budú známe najskôr 18. júna 2020 v popoludňajších hodinách. O výsledku skúšky /vyhovel-nevyhovel/ sa informujte u svojho vyučujúceho /externí uchádzači u riaditeľky školy/.

Termín ústnej časti skúšky:  1. – 3. júl 2020

Na ústnu skúšku budete pozvaní poštou na konkrétny deň a hodinu. Pozvánka Vám bude doručená po 19. júni 2020.