Vyučovanie v kurzoch jazykovej školy sa začína dňa 7. septembra 2020.
V čase od  od 2.do 4. septembra budú vyučujúci elektronicky informovať  rodičov neplnoletých poslucháčov a dospelých o začiatku školského roka v kurzoch  a ich  konkrétnom rozvrhu  ako aj ďalších podrobnostiach súvisiacich so začiatkom školského roka 2020/21.
 
Prípadné žiadosti o prestupy poslucháčov do iných kurzov z časových dôvodov poslucháča škola bude priebežne vybavovať podľa obsadenosti jednotlivých kurzov až od 7. septembra 2020 na základe elektronicky podanej písomnej žiadosti, ktorej formulár bude zverejnený k tomuto dátumu. 
Na skoršie žiadosti škola  z organizačných dôvodov nebude reagovať.

Riaditeľstvo školy