Žiadosť o prestup : TU

Žiadosť o prestup do iného kurzu z časových dôvodov zašlite elektronicky na adresu: sekretariat@js-pp.vucpo.sk   alebo ju odovzdajte vyučujúcemu kurzu do 14.09.2020. Formulár žiadosti nájdete nižšie.

Jazyková škola bude žiadosti vybavovať priebežne. Ak je v kurze, do ktorého chce poslucháč/ka prestúpiť, voľné miesto, bude žiadosť vybavená hneď. V prípade plnej obsadenosti kurzu, do ktorého chce poslucháč/ka prestúpiť sa čaká na recipročnú žiadosť resp. na prípadné uvoľnenie miesta a vybavenie môže trvať dlhší čas. Preto Vás prosíme o trpezlivosť.

Na telefónne číslo uvedené vo formulári žiadosti bude poslucháč/ka resp. zákonný zástupca informovaný/á hneď, ako sa podarí žiadateľa  o prestup umiestniť v kurze, do ktorého chce prestúpiť.

Žiadosti o prestup  sa budú vybavovať  do 18. 09. 2020. V prípade, že sa nepodarí vyriešiť prestup do tohto termínu, budeme Vás telefonicky informovať o ďalšom postupe.

Ročník a označenie kurzu, kam chce poslucháč/ka prestúpiť, si vyhľadajte v rozvrhu školy  na: https://jazykovka-poprad.sk/oznamy/rozvrh-hodin/.

Kapacitné možnosti pre prestupy  sú obmedzené. Prednostne sa preto budú vybavovať žiadosti

  • z dôvodu kolízie rozvrhu v jazykovej škole /pri štúdiu dvoch jazykov/,
  • žiadosti žiakov ZŠ a SŠ v Poprade, ktorí majú trvalé bydlisko mimo Popradu a cestujú domov /v prípade terajšieho zaradenia do kurzu so začiatkom o 18.00/
  • z dôvodu kolízie rozvrhu v ZŠ a SŠ so začiatkom vyučovania v jazykovej škole /v prípade terajšieho zaradenia do kurzu so začiatkom o 14.40/.

 

Riaditeľstvo školy