Vážení rodičia, milí poslucháči jazykovej školy,

počas prerušenia vyučovania v jazykovej škole v čase od 16. marca 2020 Vás budú elektronicky kontaktovať Vaši vyučujúci a vyučujúci Vašich detí za účelom zaslania zadaní pre vypracovanie, aby ste nestratili kontakt s jazykom, ktorý sa u nás učíte, resp. ktorý sa učia u nás Vaše deti. Nájdite si čas pre tieto aktivity tak, ako by ste boli na vyučovaní. Vaši vyučujúci sú Vám k dispozícii aj v tomto kritickom období, riaďte sa podľa ich usmernení.

V prípade, že na mailovú adresu, ktorú ste zadali v prihláške, Vám zadanie nepríde, kontaktujte svojho vyučujúceho. Kontakty nájdete na https://jazykovka-poprad.sk/skola/zamestnanci/.

Príjemné učenie sa na diaľku.

Riaditeľstvo školy