Vážení rodičia, milí poslucháči jazykovej školy,

vznik mimoriadnej situácie spojenej s prerušením vyučovania pre COVID-19 bola pre nás veľkou výzvou. Sme radi, že sa nám spolu s Vami v priebehu apríla postupne podarilo spustiť online  vyučovanie v takmer všetkých kurzoch. Ďakujeme Vám za trpezlivosť pri prekonávaní technických problémov pri prvom pripájaní sa do videokonferencií, ako aj za Vašu účasť  v tejto forme jazykového vzdelávania. Tí, ktorí z rôznych dôvodov sa nemôžu pripájať na  online vyučovanie, majú možnosť pracovať na zadaniach, ktoré Vám Vaši vyučujúci zašlú prostredníctvom mailovej komunikácie. Poproste ich prosím o to a nestraťte kontakt s jazykom, ktorý sa u nás učíte.

Vaši vyučujúci sú Vám stále k dispozícii, aby Vám pomohli a usmernili Vás.

Veríme, že to spolu zvládneme.

Riaditeľstvo školy