Jazyková škola  Poprad ako Prípravné centrum Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline – Autorizovaného centra pre Cambridge English jazykové skúšky ponúka záujemcom možnosť prípravy na Cambridge English skúšky. Skúšky sa konajú pod dohľadom a administráciou Ústavu celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity v Žiline – Autorizovaného centra pre Cambridge English jazykové skúšky.

Kontaktné údaje centra:
Žilinská univerzita v Žiline
Ústav celoživotného vzdelávania
Autorizované centrum pre Cambridge English jazykové skúšky

Ulica 1. mája 32
010 26 Žilina
+421 41 513 5042
+421 918 805 226
jazyky@uniza.sk

www.ucv.uniza.sk

Školský rok 2020/21 (link)

Školský rok 2021/22 (link)