JAZYKOVÁ ŠKOLA (ŠTÁTNA) POPRAD, Ul Mnoheľova 828 v Poprade,
škola s oprávnením MŠVVaŠ vykonávať štátne jazykové skúšky oznamuje všetkým novým záujemcom o vzdelávanie sa v cudzích jazykoch, že v novom školskom roku 2021/2022 otvára:

  1. všeobecné kurzy,
  2. špeciálne kurzy – (individuálne, online, Business English Starter) – celá ponuka bude zverejnená v auguste 2021 

v týchto jazykoch:

  • anglický
  • nemecký,
  • francúzsky,
  • španielsky,
  • taliansky,
  • ruský,
  • slovenský pre cudzincov