JAZYKOVÁ ŠKOLA (ŠTÁTNA) POPRAD, Ul Mnoheľova 828 v Poprade,
škola s oprávnením MŠVVaŠ vykonávať štátne jazykové skúšky oznamuje všetkým novým záujemcom o vzdelávanie sa v cudzích jazykoch, že v novom školskom roku 2022/2023 otvára:

  1. všeobecné kurzy,
  2. špeciálne kurzy. (individuálne kurzy, kombinované – online + prezenčne) V prípade záujmu volajte na 052 7897701