Záverečné hodiny kurzov (3. ročník angličtina, 2. ročník francúzština) v školskom roku 2022/2023 sme si užili v pôsobivom prostredí Tatranskej galérie v Poprade.
Mgr. Ivana Illenčíková a jej študenti. 

Fotogaléria: