Termín písomnej časti skúšky:

 6. máj 2021:

  • Základná štátna jazyková skúška /B2/ z jazyka anglického
  • Všeobecná štátna jazyková skúška /C1/ z jazyka nemeckého

 

7. máj 2021:

  • Základná štátna jazyková skúška /B2/ z jazyka nemeckého
  • Všeobecná štátna jazyková skúška /C1/ z jazyka anglického

 

Termín ústnej časti skúšky: od 23. júna 2021

Riaditeľstvo školy