JAZYKOVÁ ŠKOLA (ŠTÁTNA) POPRAD, Ul Mnoheľova 828 v Poprade,
škola s oprávnením MŠVVaŠ vykonávať štátne jazykové skúšky

oznamuje všetkým novým záujemcom o vzdelávanie sa v cudzích jazykoch, že v novom školskom roku 2019/2020 otvára kurzy v týchto cudzích jazykoch:

anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, taliansky a slovenský pre cudzincov

Bližšie informácie o zápise a druhoch kurzov nájdete na týchto stránkach alebo na telefónnom čísle 052 78 977 01.

Ponuka kurzov v Poprade

Ponuka kurzov v Kežmarku