JAZYKOVÁ ŠKOLA (ŠTÁTNA) POPRAD, Ul Mnoheľova 828 v Poprade,
škola s oprávnením MŠVVaŠ vykonávať štátne jazykové skúšky oznamuje všetkým novým záujemcom o vzdelávanie sa v cudzích jazykoch, že v novom školskom roku 2020/2021 otvára kurzy v týchto cudzích jazykoch:

Bližšie informácie o zápise .