Projekt v rámci programu ERASMUS+ (Kľúčová akcia KA1) - mobility.

V roku 2019 sme sa opäť zapojili do výzvy Európskej komisie a požiadali sme o grant v rámci programu Erasmus +. Tešíme sa, že naša snaha nájsť nové príležitosti, inšpirácie a chuť vzdelávať sa bola odmenená a my sme sa opäť mohli zapojiť do  mobilitných programov v partnerských vzdelávacích inštitúciách v krajinách Európskej Únie.

Škola získala grant pre uskutočnenie projektu pre ďalšie vzdelávanie učiteľov cudzích jazykov v zahraničí. Šesť našich interných učiteľov mali možnosť absolvovať metodologické kurzy, študijné návštevy a tréningový seminár vo Fínsku, Írskej republike, Španielsku, Spojenom kráľovstve, Francúzsku a Lotyšsku.

Program : Erasmus+

Kľúčová akcia: KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov

Typ akcie: KA104 – Mobilita pracovníkov v oblasti vzdelávania dospelých

Rok výzvy: 2019

Začiatok projektu: 01/06/2019

Koniec projektu: 31/05/2020

Partnerská organizácia:  English Matters

Miesto konania kurzu, krajina:  Dublin, Írsko

Dátum konania kurzu: 22. júl – 2. august 2019

Vyučujúci: Mgr. Radoslava Rákociová 

  • Mobilita č.2  Učenie angličtiny prostredníctvom pamiatok, piesní a príbehov

Partnerská organizácia: Sharing One Language

Miesto konania kurzu: Barnstaple, Spojené kráľovstvo

Dátum konania: 28.júla – 8.augusta 2019

Vyučujúci: Ing. Monika Rúrová

Partnerská organizácia: English Matters

Miesto konania kurzu, krajina:  Helsinky, Fínsko

Dátum konania kurzu: 6.októbra –  12. októbra 2019

Vyučujúci: Ing. Renáta Lavková

  • Mobilita č .4   Metodologický kurz pre vyučujúcich ruského jazyka

Partnerská organizácia: Russian Language Academy, Durbe

Miesto konania kurzu, krajina: Riga, Lotyšsko

Dátum konania kurzu: 21. októbra – 25. októbra 2019

Vyučujúci: PhDr. Marta Zelená

Partnerská organizácia: Cervantes Training,S.L.

Miesto konania kurzu, krajina: Madrid, Alcala De Henares, Španielsko

Dátum konania kurzu: 23. november – 28 november 2019

Vyučujúci: Mgr. Tibor Liptaj

  • Mobilita č. 6      “Prejdime k činu“ – vzdelávanie pre vyučujúcich francúzskeho jazyka

Partnerská organizácia: Institut Européem de Francais

Miesto konania kurzu, krajina: Montpellier, Francúzsko

Dátum konania kurzu: 5. augusta – 9. augusta 2019

Vyučujúci: Mgr. Ivana Kovalová