Vzdelávanie pre vyučujúcich francúzskeho jazyka - "Prejdime k činu" - Montpellier, Francúzsko

Denník mobility

Pondelok 5.8.2019

8,30 – 10,30     Ako obohatiť vyučovaciu hodinu cudzieho jazyka:

 • popis a realizácia konkrétnych aktivít využiteľných na vyučovaní

10,30 – 12,30     Zábavné aktivity zamerané na fonetiku

 • popis a realizácia konkrétnych aktivít zameraných na zlepšenie výslovnosti

13,30 – 16,00     Návšteva historického centra mesta Montpellier s dôrazom na históriu škôl a univerzít  meste

 • návšteva organizovaná, vedená a sprevádzaná učiteľom IEF

Utorok 6.8.2019

8,30 – 10,30     „Chyba“ a jej prítomnosť na vyučovaní, tradičné chyby pri učení sa francúzskeho jazyka a ako zlepšiť prístup k chybe zo strany učiteľa

 • tradičné a netradičné prístupy k chybnej produkcii žiakov
 • popis a realizácia konkrétnych aktivít využiteľných na vyučovaní s dôrazom na alternatívny manažment chyby

10,30 – 12,30     Verbálny prejav učiteľa a jeho dôležitosť na vyučovaní

 • prednáška a praktické cvičenia zamerané na sebareflexiu a autokorekciu učiteľa v súvislosti s jeho verbálnym prejavom v triede

13,30 – 16,00     Tvorivé dielne

 • práca s pôvodnými francúzskymi piesňami, súčasná francúzska hudba, práca s textom piesne a videoklipom
 • hra ako didaktický nástroj, komerčné a voľne dostupné hry využiteľné na hodine cudzieho jazyka

Streda 7.8.2019

8,30 – 10,30     Príprava na vyučovaciu hodinu s online zdrojmi

 • ukážka rôznych online platforiem a nástrojov využiteľných na vyučovacej hodine cudzieho jazyka (akinator.com, voki.com, institut-europeen.fr, magicmaman.com,…)

10,30 – 12,30     Súčasná francúzština v rôznych podobách

 • prednáška zameraná na aktualizáciu poznatkov o rôznych súčasných formách jazyka pre učiteľov francúzštiny (jazyk mladých, regionálne rozdiely, jazyk sociálnych sietí, médií, jazyk v súčasnej literatúre a v bežnej každodennej výmene)

13,30 – 16,00     Tvorivé dielne

 • práca s videom: metodológia prípravy vyučovacej hodiny s použitím videa a samostatná príprava vyučovacej jednotky
 • „Učiteľ vo Francúzsku“ diskusia s hosťom

Štvrtok 8.8.2019

8,30 – 10,30     Radosť z čítania

 • ukážka rôznych možností práce s pôvodným textom, typológia textov, rôzne druhy čítania, čítanie ako odmena

10,30 – 12,30     Radosť z písania

 • ako motivovať žiakov k písaniu na rôznych úrovniach ovládania cudzieho jazyka

13,30 – 16,00     Tvorivé dielne

 • komiks: pôvodný komiks vo francúzskom jazyku a veľké množstvo možností práce s komiksom na vyučovaní francúzskeho jazyka (Boule et Bill, Titeuf, Astérix et Obélix, Agrippine, …)

Piatok 9.8.2019

8,30 – 12,30     Hodnotenie na vyučovaní cudzieho jazyka

 • rôzne možnosti hodnotenia písomného a ústneho prejavu, hodnotenie DELF

13,30 – 16,00     Vyhodnotenie kurzu

 • spätná väzba, odovzdávanie certifikátov