Zážitkové vyučovanie jazyka - Barnstaple, Spojené kráľovstvo

Denník mobility

Prvý deň, 28. júl:

 • Príchod do Barnstaple z Londýna.
 • Zoznámenie sa s hostiteľskými rodinami.

Druhý deň, 29. júl

 • Stretnutie účastníkov pri Mozaike v Centre dedičstva v Barnstaple, neďaleko prílivovej rieky Taw. Predstavenie lektorov Mark Andrews a Fiona Mauchline, ktorí stručne predstavili princípy kurzu.
 • Objavovanie mesta Barnstaple v skupinách. Skupinová práca pozostávala z desiatich úloh v miestnom trhovisku a v jeho okolí. Získavanie informácií nielen od miestnych ľudí, od návštevníkov mesta, ale aj z lokálnych novín. Bližší pohľad na lokalitu.
 • Návšteva prímorského letoviska Woolacombe, aktivity spojené s predstavovaním sa na pláži. Pozorovanie života na pláži, vnímanie rôznych zvukov (deti, dospelí, čajky, vietor, more…)

Tretí deň, 30. júl:

 • Fiona predstavila svoju najnovšiu publikáciu: ETpedia Vocabulary by Stacey H. Hughes, Fiona Mauchline, Julie Moore https://www.myetpedia.com/ Kniha plná nápadov, tipov a aktivít pre výučbu slovnej zásoby je vhodná pre začínajúcich aj skúsených učiteľov anglického jazyka.
 • Stretnutie všetkých účastníkov v kaplnke sv. Anny. Predstavenie svojej krajiny prostredníctvom jedla, nápojov a rozprávania zaujímavých faktov. Boli predstavené tieto krajiny: Česko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, Macedónsko, Albánsko, Kosovo a Bielorusko.

Štvrtý deň, 31. júl

 • Úvod do vzdelávacích aktivít prostredníctvom zmyslového vnímania. Charakteristika šiestich zmyslov: čuch, chuť, hmat, zrak, sluch a zmysel pre pohyb.
 • Zážitkové vzdelávanie v Bideforde, Appledore, pri sútoku riek Taw a Torridge a ich ústie do Atlantického oceánu.
 • Medzinárodný ľudový večer piesní v reštaurácií “The Tea by the Taw”. Ukážka úžasnej atmosféry. https://youtu.be/8PXD7oL7EBA

Piaty deň, 1. august

 • CLIL deň – deň integrovanej výučby obsahu a jazyka.
 • Návšteva mesta Lynton a Lynmouth, prechádzka národným parkom Exmoor. Čítanie úryvku románu Lorna Doone od Richard Doddridge Blackmore.
 • Zistenie podrobností o záplave v dedine Lynmouth, 15.8.1952 v Múzeu vody, ktoré je miestom spomienok na prírodné katastrofy danej oblasti.

Šiesty deň, 2. august:

 • Návšteva Clovelly a Westward Ho!
 • Súkromná dedina Clovelly bola niekedy rušným rybárskym prístavom. Po dláždených uliciach je možné vidieť osly, ktoré niekedy vozili krabice sleďov. V múzeu Charlesa Kingsleyho si vypočujete báseň The Three Fishers. Je to príbeh o troch manželkách rybárov, márne čakajúcich na návrat svojich manželov počas hroznej búrky z Bidefordského zálivu. https://allpoetry.com/The-Three-Fishers
 • Nobelovou cenou za literatúru ocenený Rudyard Kipling je spätý s mestečkom Westward Ho! Jeho báseň If je napísaná na chodníku, pozdĺž pobrežia. https://poets.org/poem/if

Siedmy deň, 3. august:

 • Rozdelenie účastníkov do piatich skupín. Práca na záverečných projektoch počas ďalších troch dní. Cyklistika po známej cyklotrase Tarka Trail a objavovanie nových miest, Fremington Quay,

Ôsmy deň, 4. august :

 • Deň s hostiteľskou rodinou: doobeda nákupy v Barnstaple a poobede piknik na pláži v Croyde Beach. Komunikácia a porovnávanie dvoch kultúr a tradícií.

Deviaty deň, 5. august:

 • Druhý deň projektovej práce, spolupráca v multikultúrnej skupine (Bielorusko, Poľsko, Koso a Slovensko). Prechádzka pozdĺž pobrežia, Baggy Point.

Desiaty deň, 6. august:

 • Tretí deň projektovej práce, spolupráca v multikultúrnej skupine.
 • Spätná väzba na projekty.
 • Príprava na záverečnú prezentáciu.
 • Zadarmo online generátor vytvárania obrázkových máp pomocou kľúčových slov. Text môžete vložiť alebo nahrať zo súboru

https://www.wordclouds.com

Jedenásty deň, 7. august:

 • Lektori zo SOL Kirsty a Catherine prezentovali prácu so študentami, z krajín východnej Európy.
 • Používanie obrázkov s Fionou – prezentácia.
 • Konečné prezentácie piatich skupín účastníkov kurzu.

Hodnotenie a odovzdávanie certifikátov.

Dvanásty deň, 8. august:

 • Rozlúčka s hostiteľkými rodinami, s lektormi a koordinátormi SOL.
 • Cesta do Londýna.