Vážení priatelia cudzích jazykov,
Vaše 2 % zo zaplatených daní v minulých rokoch znamenajú pre nás prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní aktivít v oblasti cudzojazyčného vzdelávania Vás a Vašich detí.
Využite aj tento rok možnosť rozhodnúť o Vašich 2% zaplatených za rok 2022!
Bližšie informácie o cieľoch a aktivitách OZ a tlačivá pre poukázanie 2 % nájdete na https://jazykovka-poprad.sk/skola/2-percenta-z-dani/dokumenty

Občianske združenie
„Cudzí jazyk-brána do sveta“
Mnoheľova 828/23
058 46 Poprad
IČO: 42384117

Ďakujeme!