Štátne jazykové skúšky

Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky. Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

Jazyková škola v jarnom termíne šk. roku 2020/21 organizuje:
1. všeobecnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka anglického a nemeckého (úroveň C1, SERR) pre poslucháčov školy ako aj externých záujemcov

2.  základnú štátnu jazykovú skúšku z jazyka anglického a nemeckého (úroveň B2, SERR) pre poslucháčov školy ako aj externých záujemcov

 
Prihlášku na skúšku je potrebné podať v období od 1. do 28. marca 2021
 
Termín písomnej časti skúšky:
6. máj 2021:
  • Základná štátna jazyková skúška /B2/ z jazyka anglického
  • Všeobecná štátna jazyková skúška /C1/ z jazyka nemeckého

7. máj 2021:

  • Základná štátna jazyková skúška /B2/ z jazyka nemeckého
  • Všeobecná štátna jazyková skúška /C1/ z jazyka anglického
Termín ústnej časti skúšky: od 23. júna 2021 

Riaditeľstvo školy