Od 01. 07. 2017 do 30. 06.2018 boli pedagogickí zamestnanci zapojení do projektu, zameraného na vzdelávacie mobility jednotlivcov.

Mobility

Diseminácia projektu