EDJ 2019

Táto aktivita pozostávala z putovania poslucháčov po trase s piatimi stanovišťami, ktoré privedú účastníkov k odmene – POKLADU.

Vyučujúce zodpovedné za jednotlivé stanovištia pripravili tvorivé inštrukcie presunu medzi jednotlivými miestami stanovej trasy.

Na každom stanovišti riešia poslucháči rôzne úlohy:

  1. budova JŠ na Mnoheľovej – preklad jednoduchých výrazov do 15 jazykov (R.Rákociová)
  2. Podtatranské múzeum v PP – stručný sprievodca históriou v cudzom jazyku (I.Pittnerová)
  3. kníhkupectvo Martinus – práca s cudzojazyčnou literatúrou (L. Gráczová)
  4. Turistické a informačné centrum – získavanie informácií v cudzom jazyku (M.Rúrová)
  5. reštaurácia Lahodnosti – preklad cudzojazyčných textov, nájdenie sladkej odmeny – pokladu (D.Dudašková)

Fotoalbum