Nemecký jazyk

OSNOVY PRE ŠPECIÁLNY KURZ - prekladový seminár

Hlavným obsahom kurzu je naučiť poslucháčov správne preložiť text zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka. Predpokladom splnenia tohto cieľa je hlbšie zopakovanie vybraných náročných kapitol  z gramatiky stredného a vyššieho kurzu nemeckého jazyka a  prehĺbenie zručnosti narábania s náročnou lexikou. Súčasťou práce v kurze je práca so slovníkmi rôzneho druhu – prekladový, výkladový, synonymický a iné.